Employee Driven Innovation

Employee driven innovation eller, på dansk, medarbejderdrevet innovation, har en positiv effekt på en virksomheds RPA-rejse. Det har vi i hvert fald erfaret gennem erhvervs- og teoretisk erfaring. Nu sidder du måske og tænker, hvad employee driven innovation har at gøre med automatisering af regelbaseret opgaver – eller også undrer du dig måske over hvad employee driven innovation egentlig er?

Employee Driven Innovation?

Jeg kan starte med at fortælle dig at, når man dyrker employee driven innovation, så lader man medarbejderne stå i spidsen for udvikling af innovationsprocesser. For at gøre det lidt mere RPA relateret, så lader man medarbejdere, som har kendskab til- eller udfører regelbaserede processer, være proceseksperter og lader dem komme med nye forslag til processer, som har potentiale for automatisering. Det er jo, alt andet lige, dem som har mest viden om den specifikke proces.

Da vi skrev speciale i RPA, konkluderede vi vigtigheden af employee driven innovation. Denne konklusion har vi båret med ind i RPA House og med ind i måden vi hjælper virksomheder gennem deres RPA-rejse. Nok er det korrekt, at det er ledelsen som tager beslutningerne, men det er proceseksperterne som vi samarbejder med, når vi udvikler RPA-robotterne, da de har mest viden om processerne. Ydermere, oplever vi også, når vi samarbejder med proceseksperterne, at de selv kommer med forslag til tilføjelser eller forslag til nye automatiseringsmuligheder.

Employee Driven/Management Driven

Eftersom det er ledelsen der tager beslutningerne, sidder du måske og tænker hvorfor man så ikke bare lader ledelsen styre hele RPA-rejsen. Dette er også til dels en korrekt tankegang, for det er trods alt ledelsen som skal lægge strategi for RPA-rejsen, RPA-forankring, allokering af ressourcer, udarbejdelse af business cases mm. Men når det kommer til de regel-baserede og gentagende processer, som skal automatiseres, så er det proces eksperterne, der både har tavs og eksplicit viden om processerne, og hvordan de udføres. Af den årsag er det mest fordelagtigt, efter RPA-strategi er udarbejdet af ledelsen, at allokere ansvar til proceseksperterne.

Korrekt formidling og ansvar giver øget medarbejdertilfredshed

Gennem teoretisk- og erhvervserfaring kan vi drage ligheder mellem den påstand, at korrekt formidling af RPA-strategien, til medarbejderne, samt korrekt allokering af ansvar, til proceseksperterne, øger den overordnede medarbejdertilfredshed. Grunden til jeg skriver ”overordnede” er fordi der selvfølgelig altid vil være personer som føler sig skræmt, eller truet af ny teknologi, lige meget hvor godt man formidler det. Dog har vi erfaret, at idet proceseksperterne får ansvar over innovationsprocesserne, så medfører det en følelse af ejerskab, som komplementerer RPA-rejsen, idet det fører til engagement, da proceseksperterne ikke føler, at de får trukket beslutninger ned over hovedet. Ydermere, kan de selv hjælpe til med at automatisere deres kedelige og regelbaserede opgaver, som øger medarbejder tilfredsheden. Dette komplementerer RPA-rejsen yderligere, da proceseksperterne så kan bruge tid på opgaver, som skaber mere værdi for virksomheden – et emne vi har berørt et antal gange, i vores tidligere blogposts. Idet RPA-strategien bliver formidlet korrekt ud til medarbejderne og proceseksperterne, åbner det også op for at proceseksperterne selv er med til at identificere nye processer, som har potentiale for automatisering, eftersom de får mere og mere kendskab til teknologien og dens muligheder.

Så hvad medfører employee driven innovation egentlig?

Employee driven innovation er en essentiel del af en RPA-rejse, da det fører til øget medarbejdertilfredshed, mere værdi for virksomheden, samt hurtigere og mere effektiv procesidentificering og procesautomatisering. Det allokerer ansvar ud til de personer, som har mest viden om processerne, og åbner op for at medarbejderne kan hjælpe med at finde nye processer, som har potentiale for automatisering!

Jeg er rigtig interesseret i at høre, om hvorvidt du tror på, at employee driven innovation styrker RPA-rejsen, eller om du sætter din lid til innovation, drevet fra toppen?

Skriv et svar