Hvilken RPA Software?

Når man går i gang med at undersøge RPA kan det være utrolig svært at navigere i hvad de de forskellige platforme kan. Denne Blog kan forhåbentligt være behjælpelig med at give et bedre indblik.

Disclaimer 1: Hver af de ‘store’ løsninger har en bred produktportefølje med værktøjer til process discovery, analyse af processer, herunder analyse af automation suitability, ROI calculation osv. Hertil, har de også forskelligeheder i aktiviteter, variabler, måden robotter trigges på osv. De værktøjer og funktionaliteter dykker vi ikke ned i denne omgang, da vi forsøger at skabe et overblik.

Disclaimer 2: Vi afdækker i denne post nogle stykker af de udbudte RPA platforme. Der findes utroligt mange RPA løsninger, så valget er i denne blog faldet på dem vi finder mest interessante lige nu. Gartners Magic Quadrant kan hjælpe med hurtigt at finde et par af de relevante:

Vi vil i denne blog tale om følgende:
– UiPath
– Automation Anywhere
– Blue Prism
– Power Automate (Microsoft)
Joker:
– Ui.Vision


Det grundlæggende:
Grundlæggende er RPA platformene meget sammenlignelige. Alle platformene interagerer med GUI for at udføre en process. Alle løsninger består af en IDE til at udvikle low-code sekvenser båestående af ‘blokke’ der hver især udfører en aktivitet, som fx click, type into eller read datatable og en løsning til planlægning af kørsler.
De anvender alle selectors, en metode til at kigge efter koden til relevant knap, tabel, form. Denne metode sikrer at selvom GUI ændrer sig forsætter robotten med at virke. Den sekundærer løsning, til selectors, er OCR, som er visuel genkendelse af knapper bokse etc. Ui.Vision anvender anvender kun visuel genkendelse. Da værktøjerne i princippet kan meget af det samme værktøjerne skal de overordnede forskelle findes i:

Cloud vs Desktop: Er IDE og planlægningsværktøj samlet i et eller 2 produkter, er det en primært cloud løsning, eller en desktop løsning.
Community: Er der et godt community (forum, templates)
Trials. er der free-to-use (Community, trial) versioner til at teste værktøjerne.

Headlines:
Hver software har nogle interessante egenskaber der er værd at kigge på inden beslutningen skal tages, dem gennemgår vi nu.

UiPath har en høj releasefrekvens og er manges favoritvalg, da produktpakken er omfattende og mulighederne synes nærmest ubegrænsede. Dette understøttes også af deres store community. som hjælper med templates såvel som assistance på forum. UiPath Studio er en IDE, som er windows only, mens UiPath Orchestrator til planlægning af kørsler og håndtering af queues (samt meget andet), tilgås gennem browser, mens DB både kan være on-premise eller Cloud-hostet af UiPath.
UiPath Connect er et marketplace med templates til løsninger, hvilket er ret interessant hvis der skal udvikles ‘gængse’ processer, som faktura ekstraktion eller mailbox scanning. UiPath har en learning platform frit tilgængelig


Automation Anywhere er samlet cloud-løsning hvor udvikling og planlægning er foregår i Cloud. De har et mindre community til assistance ved udvikling. Cloud løsningen gør det muligt at udvikle fra flere forskellige maskiner istedet for lokale projekter med UiPath. Automation Anywhere har, tilsvarende UiPath, et marketplace, kaldet Bot Store, med templates. Der er en gratis learning platform til Automation Anywhere

Power Automate er på samme måde som Automation Anywhere en løsning i Skyen. IDE og planlægningsværtøj er samlet på deres cloud platform, hvilket giver de samme fordele som Automation Anywhere. Funktionalitetetsudbudet, dvs. de aktiviteter der kan anvendes, er i vores opfattelse, mindre end hos de andre udbydere, men med Microsoft som bagmand og med dennes opkøb af Softomotive(RPA software), forventer vi at deres funktionalitet vil hale ind. Power Automate fungerer som en del af Office 365. Power Automate tilbyder gratis dokumentation til læring

Blue Prisms IDE og planlægsningværktøj er begge en del af deres Desktop app ‘Intelligent Automation’, som er windows only. Blue Prisms IDE har meget grafisk interface til udvikling. De ligner noget man kender fra klassiske flowcharts. Blue Prism har også en marketplace, hvor man kan hente templates, de kalder dem digital workers. Hos Blue Prism skal man have fat i sales for at få adgang til learning og jeg er lidt i tvivl om hvad prisen er, men anyways tilbyder Cloudfoundation.com eksempelvis et gratis course i Blue Prism.

Ui.Vision er en extension til chrome, firefox og edge. Der kan dog også hentes en desktop version. Som nævnt anvender Ui.Vision kun visuel genkendelse. Det giver nogle overvejelser angående stabiliten af de aktiviter der skal klikke og skrive, vil teknologien kunne genkende en knap hver gang? Ui.Vision har dog den fordel, adskilt fra de fire andre platforme, at den kan anvendes på alle de OS der kan køre Chrome, Edge, Firefox. Det betyder at Ui.Vision kan anvendes på både Win, Mac og Linux. Der findes ikke planlægsværktøj til Ui.Vision, men man kan anvende windows task schedular til at planlægge kørsler.
Free to use:
UiPath og Automation Anywhere har en community version der kan hentes kvit og frit og anvendes så længe der udvikles til test. Power Automate tilbyder en 30 dages trial på deres platform, en løsning Blue Prism også arbejder med, der er dog også en Learning trial der giver adgang i 180 dage. UiVision er en open source løsning.

Opsummering:
Efter at have researchet til denne blog føler jeg at jeg rammer den samme konklusion. den grundlæggende RPA funkionalitet , hos udbyderne(undtaget Ui.Vision), er meget lig hinanden. Derfor er det, som nævnt, mest relevant at kigge på andre faktorer, bl.a. dem som vi har beskrevet i de ovenstående afsnit. Står en virksomhed med en process der skal automatiseres, så vil jeg mene, antaget at processen er suitable for automation, at alle disse platforme vil kunnne løfte opgaven på hver deres måde. Der er selvfølgelig forskel på hvor langt de enkelte er med fx AI, og hvordan deres engines fungerer til dette, men den største anbefaling jeg, som udvikler, kan give er at hente community/trials, hente templates på marketplace for se hvordan et workflow ser ud, og anvende de learning platforms og resources hver udbyder tilbyder gratis med deres løsning. Få noget praktisk erfaring og vælg efter hvad du føler passer din virksomhed bedst.

Skriv et svar