Hvorfor RPA, Hvad er Fordelene?

Hvorfor er RPA relevant, og hvorfor bør din virksomhed overveje at kaste tid og ressourcer efter RPA? Hvilken værdi skaber det? Det er oplagt at stille nogle af disse spørgsmål, når man kaster sine tanker på RPA, og overvejer om det kunne skabe værdi for virksomheden at implementere. I denne artikel kan du læse om nogle af fordelene ved at implementere RPA.

Return on Investment

En af de mest udbredte budskaber angående RPA, er at RPA skaber høj ROI. Dette skyldes, at mange af de processer, som RPA automatiserer, normalt kræver meget af medarbejdernes tid, fx. når der skal arbejdes med store datamængder. Dette kan RPA håndtere. Derfor er omkostningen lavere, til disse processer, hvis man anvender RPA robotter til at håndtere dem. Vi plejer at sige, at hvis ROI er hovedfokus, bør man fokusere på processer med store datamængder.

Præcision og Dokumentation

Robotter følger et fast sæt af regler. Det betyder, i praksis, at robotter kun udfører et stykke arbejde på den måde, den er blevet bedt om at gøre det på. Jeg hører nogle gange en skepsis om hvorvidt robotter kan udføre en proces forkert. Svaret er, at robotter kun laver fejl, når de enten ved at de skal fejle, eller hvis de ikke er tilpasset til et bestemt scenarie (fx pop-ups eller en ny type datainput).
Med denne nuance på plads, vil jeg derfor argumentere for, at robotter er meget præcise i indførslen af deres arbejde.

I tråd med den øgede præcision er der, med robotter, rigtig god mulighed for at skabe bedre dokumentation af, hvordan arbejdet bliver udført.

Hos RPA House bygger vi altid robotter, med fokus på at skabe det bedste datagrundlag. På den måde kan vi altid spole tilbage i dokumentationen og undersøge, hvordan robotten har udført eller forsøgt at udføre en proces. Vi kan finde ud af hvad der er sket, og tilpasse robotterne, i tilfælde af uforudsete fejl. Omvendt kan vi også, ved succesfulde kørsler, se hvilken data der er processeret, hvordan en specifik robot har håndteret en case, hvornår robotten har processeret data, og hvor lang tid det tog for robotten, at udføre den pågældende proces.

Serviceniveau

Vi automatiserer ofte processer, der påvirker den responstid forbrugeren oplever. I disse tilfælde har vi erfaret, at RPA skaber mange fordele. Vi er i stand til at bygge robotter der ‘scanner’ for ny data, og kan reagere så snart der forekommer nye data til behandling. En kortere behandlingstid tror jeg kun kan være til glæde, for både virksomhed og kunde. Sidstnævnte vil antageligvis opleve en hurtig responstid som positivt, hvilket er med til at skabe tilfredse kunder.

Glæde ved arbejdet

Vi oplever igen og igen at proceseksperterne, der udførte opgaven inden den blev automatiseret, er mere end tilfredse med at slippe for den aktuelle proces. RPA håndterer regelbaserede og ofte gentagne og højfrekvente opgaver. Mange medarbejdere finder simpelthen ikke disse opgaver inspirerende, og er mere end tilfredse med, at overlade hele eller dele af opgaven til en robot. Jeg ved, at der stadig vil være nogle, der nyder at deres arbejde er af regelbaseret og højfrekvent natur. Lad mig slå et slag for dem; jeg tror på en fremtid hvor regelfaste opgaver bliver udført af robotter, men der skal også være plads til denne type mennesker. Mit ønske er dog, at vi kan inspirere dem til at lade robotten hjælpe dem med at udfører deres arbejde.

RPA fungerer bedst, hvis proceseksperten kan se fordelene i automatisering. Hvis personen ligefrem er nysgerrig og god til at give feedback, påvirker det udvikling og implementering enormt positivt.
Udover dette tror jeg på, at medarbejdere kan bruge deres evner til mere inspirerende og udviklende arbejde, der er mere givende for både medarbejder og virksomhed.

Ovenstående emne er der delte holdninger til, og det kan, til tider, være ømtåleligt. Jeg tror på at vi kommer længst med at tale om denne udvikling – så den dialog er jeg til enhver tid åben for. Vi laver senere en blog, her på siden, hvor vi netop diskuterer udviklingen, og giver vores ‘take’ på hvordan den fremtidige arbejdsplads kan indrettes med automatisering.

Skriv et svar