Software Robotter – Hvordan Starter Man?

RPA, Automation, Software robotter – det lyder alt sammen smart, så hvordan kommer man igang? I RPA House har vi udarbejdet en model, der består af 3 grundlæggende skridt, som enhver virksomhed kan følge for at begynde deres RPA-rejse.

Modellen er formet efter vores egne erfaringer med RPA implementering. Den har det primære formål at simplificere og præsentere nogle lavpraktisk værktøjer, som virksomheder kan benytte sig af for at identificere deres automation modenhed og herved kick-starte den initialiserende RPA transformations forandring.

Modellen består af følgende 3 faser: Lokalisere, Identificere og Evaluere.

Lokalisere

Det første skridt i modellen omhandler lokaliseringen af delområder (eks. økonomi-, HR-, logistikafdelingen), hvor RPA vil kunne gavne mest. Dette sker ud fra en vurdering af virksomhedens automatiseringspotentiale.
Eksempler på parametre, der påvirker denne vurdering kan være volumen i området (eks. årsværk, sagsantal), egnethed til automatisering (eks. standardiseringsgrad) og datakvalitet (eks. struktureret, ustruktureret, digitalt).

Figur 1 – Fiktivt eksempel på hvordan Lokalisering kan se ud.

Formålet med dette skridt er at danne sig et overblik over afdelinger, der vurderes egnet til automatisering. Et eksempel på, hvordan dette overblik kan se ud, kan ses i ovenstående figur.

Identificere

I andet skridt i modellen skal der, for de udvalgte afdelinger, udarbejdes en liste over alle processer med angivelse af proces simplicitet og proces potentiale. Proces simplicitet bruges til at vurdere udviklingstiden, og proces potentialet bruges til at vurdere værdien af at automatisere processen. Det kan eksempelvis gøres gennem en scoring ud fra parametre, som er illustreret på nedenstående figur.

Figur 2 – Overordnede parametre til at vurdere Proces Simplicitet og Proces Potentiale

Resultatet af dette skridt vil resultere i en liste over processer pr. afdeling med tilhørende proces simplicitet og proces potentiale.

Evaluere

I sidste skridt evalueres alle de identificerede processer. Dette gøres ved at plotte processens samlede simplicitet ind på Y-aksen og processens samlede potentiale ind på X-aksen.

Ud fra koordinatsystemet vil man kunne aflæse, hvilke processer, der med fordel kan automatiseres.

Figur 3 – Eksempel på en prioriteringsmatrix i step 3, Evaluere

Vi anbefaler som udgangspunkt, at virksomheder starter med at automatisere de lavthængende frugter, altså de mest simple processer, med højest potentiale. Dette skyldes, at de generer virksomheden mest værdi hurtigst, grundet den korte udviklings- og implementeringstid.

Resultatet af dette vil være en prioriteringsmatrix, hvor der vil kunne aflæses, hvilke processer, der skal automatiseres først.

Skriv et svar