Hvilken RPA Software?

Når man går i gang med at undersøge RPA kan det være utrolig svært at navigere i hvad de de forskellige platforme kan. Denne Blog kan forhåbentligt være behjælpelig med at give et bedre indblik. Disclaimer 1: Hver af de ‘store’ løsninger har en bred produktportefølje med værktøjer til process discovery, analyse af processer, herunder […]