Test Automation

Forestil dig at dine software test udføres af robotterne

Med UiPaths nye test suite, kan RPA House automatisere test af IT Systemer, så I kan allokere jeres ressourcer til mere  værdiskabende arbejde.

UiPath Test suite er en tilføjelse til det standard miljø, RPA House anvender hos kunder, der allerede har robotter som kollegaer. RPA House kan derfor gavne en større del af virksomheden, ved både at skabe robotter til at hjælpe med at aflaste de administrative medarbejder, samtidig med at Test Automation robotterne hjælper de tekniske kolleger, med at sikre pålidelige og driftssikre IT systemer.

Test Manager
UiPath Test manager indeholder de test cases som man ønsker eksekveret i systemer, og det er her valideringen af testen foregår. Når en robot har kørt en test, fremgår det i Test manager, om hvorvidt valideringen var korrekt. UiPath Test Manager kan integreres med Atlassian Jira, hvilket er brugbart, hvis Jira allerede anvendes til at dokumentere test. Ved anvendelse af integrationen kan valideringen af test komme tilbage til Jira efter robotterne har udført test. Test Manager kan også anvendes til at dokumentere manuelle test, hvilket stadig kan være brugbart til explorative tests. Ved at logge dem i Test Manager, sikrer man, at dokumentation til alle test samles et sted. Test manager kan også integreres med SAP Solution Manager, ServiceNow, Azure DevOps og mange andre andre software. 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er checklist-1919292_1280-1-973x1140.jpg

Testsæt
For at få det optimale ud af UIPath Test suite, kan de automatiserede tests samles i sæt. På denne måde sikres at flere funktionaliteter testes i systemerne samtidig. Med UiPath Orchestrator kan vi, i RPA House, opsætte testsæt og planlægge kørslerne af disse efter behov. Testsæt vil ofte være inddelt i forskellige scenarier, der er passende for at teste ny funktionalitet og sikre stabil drift.

Triggers
På udviklingssiden er der mulighed for at integrere UiPath med eksempelvis Jenkins. Det betyder, at testsæt kan eksekveres gennem Git commits. Når ny funktionalitet tilføjes, eller tilpasses, kører robotten automatisk, og validerer umiddelbart efter Git commit, om den nye kode er driftsikker. Med UiPath Test Suite kan der også opsættes integrationer med Gitlab, Azure DevOps, Bamboo og endnu flere.


Overordnet set er Test Automation en fantastisk mulighed, for at sikre høj kvalitet af de udførte tests, samt dokumentation. Samtidig kan de nuværende udgifter til tests allokeres til projekter, der er mere værdiskabende.
Ræk gerne ud, hvis du ønsker en digital transformation af dine software tests.


Skriv et svar